ცესკოს თავმჯდომარის ღია წერილი საოლქო საარჩევნო კომისიებს

ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ყოველი წარმატებულად და პროფესიულ დონეზე ორგანიზებული არჩევნები ხელს უწყობს ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითარებას...