საქართველოს ამომრჩეველთა ერთანი სიის სრულყოფის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმები

21 აპრილი 2010