აკრედიტაცია საარჩევნო ადმინისტრაციაში

გაცნობებთ, რომ ვინაიდან გამოცხადდა საქართველოს თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნები, დაინტერესებულმა მხარეებმა ცენტრალური და საოლქო საარჩევნო კომისიების...